Årsstämma 2012

Valberedningens_motiverade_yttrande_120426