Årsstämma 2012

f_rslag_till_emissionsbemyndigande_120426