Bokslutskommunikéer

 • 2016-02-10: Novestra: Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015
 • » Läs mer
 • 2015-02-12: NOVESTRA: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014
 • » Läs mer
 • 2014-02-11: Novestra: Bokslutskommuniké 2013
 • » Läs mer
 • 2013-02-12: Novestra: Bokslutskommuniké 2012
 • » Läs mer
 • 2012-02-14: Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2011
 • » Läs mer
 • 2011-02-15: Novestra: Bokslutskommuniké 2010
 • » Läs mer
 • 2010-02-16: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009
 • » Läs mer

Comments are closed.