QBRANCH TAR NYA ORDER OCH POSITIV UTVECKLING


Novestras portföljbolag Qbranch har haft en period av positiva händelser som har börjat att ge effekt. Sommaren och hösten 2010 har varit en av de starkaste perioderna ordermässigt i Qbranchs historia, då bolaget teckande ett flertal nya avtal och intentionsavtal kring IT-outsourcing. Ordervärde på nytecknade avtal under perioden uppgår till cirka 180 miljoner kronor och avtalsstocken totalt uppgår till ca 1 miljard kronor.

Senast i raden av betydelsefulla order är en förlängning och utökning av avtalet med Praktikertjänst med ett affärsvärde om 28 miljoner kronor.

Qbranch har haft en stark avslutning på 2010 och är mycket positiva till utsikterna för 2011, eftersom nya order kommer att ha full effekt först under det första kvartalet 2011. 

I november 2010 blev Qbranch även utsett till årets Tjänsteföretag i prestigefyllda IT Business Awards. Qbranch blev återigen utsedda till en av Sveriges bästa arbetsplatser enligt Great Place to Work  2010 och blev av Universum utsedda till Årets Employer branding företag.

”Efter ett första halvår som var trögt avseende nya order är det väldigt positivt att se att det långsiktiga kvalitetsarbetet inom både sälj och leverans ger resultat. Att se förlängningar av större avtal som det med Praktikertjänst är extra kul, eftersom det är ett bevis på att Qbranch lever upp till löftet om riktigt nöjda kunder.

Den positiva utvecklingen innebär även att Qbranch återigen är inne i en rekryteringsfas, och då är det väldigt bra att bolagets satsningar på medarbetare och företagskultur uppmärksammas och synliggörs genom de utmärkelser som tilldelats bolaget under 2010” säger Johan Heijbel, styrelseledamot i Qbranch och Novestras VD.

 

Följande filer finns att ladda ned:
wkr0001.pdf

Comments are closed.