2016

 • 2016-05-12: NOVESTRA SLUTFÖR FÖRVÄRV AV SAMTLIGA UTESTÅENDE AKTIER I STRAX, UPPTAR NYA AKTIER TILL HANDEL, ÄNDRAR FIRMA OCH BYTER VD
 • » Läs mer
 • 2016-04-26: NOVESTRA: KOMMUNIKÉ FRÅN AB NOVESTRAS ÅRSSTÄMMA
 • » Läs mer
 • 2016-04-26: NOVESTRA: DELÅRSRAPPORT NR 1 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2016
 • » Läs mer
 • 2016-03-24: Novestra: Aktieägarna i AB Novestra (publ) kallas härmed till årsstämma
 • » Läs mer
 • 2016-03-24: Novestra: Novestra har ingått avtal om att förvärva samtliga utestående aktier i Strax genom apportemission och skifta ut WeSC genom sakutdelning
 • » Läs mer
 • 2016-02-10: Novestra: Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015
 • » Läs mer
 • 2016-02-09: Novestra: Kommuniké från extra bolagsstämma i AB Novestra
 • » Läs mer
 • 2016-02-05: NOVESTRA: OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONSBROSCHYR INFÖR INLÖSENFÖRFARANDE
 • » Läs mer
 • 2016-01-15: Novestra: Kallelse till extra bolagstämma
 • » Läs mer
 • 2016-01-15: NOVESTRA: KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA OCH FÖRESLÅR UTSKIFTNING AV 2,45 KRONOR PER AKTIE
 • » Läs mer

Comments are closed.