MYPUBLISHER REVIDERAR UPP PROGNOS


MyPublisher har under årets första fyra månader haft en tillväxttakt som överstiger 100 procent. Under april var tillväxttakten 144 procent jämfört med samma månad 2007 och bolaget växer nu mer än dubbelt så snabbt som sina konkurrenter. Mot bakgrund av detta har bolaget höjt sina tillväxt- och resultatmål för 2008 och man räknar med att tillväxten för helåret 2008 blir över 100 procent med en väsentlig resultatförbättring.
MyPublishers websidor har cirka tre miljoner besök i månaden, samtidigt som mjukvaran Bookmaker® laddas ner cirka 250 000 gånger per månad. Bolaget räknar även med att öka produktutbudet under andra halvåret 2008.

”Den satsning som bolaget har gjort för att öka tillväxttakten och bli marknadsledande inom sitt nischområde under 2008 har redan gett resultat. MyPublishers ledning är övertygad om att den här positiva utvecklingen kommer att fortsätta under resten av året. Vi är mycket nöjda med den utveckling som vi har sett hittills i år i flera av våra portföljbolag, där inte minst MyPublisher och Qbranch har utvecklats bättre än vad vi förväntat oss, samtidigt som utvecklingen i Diino varit mycket bra.” säger Theodor Dalenson ordförande i AB Novestra och styrelseledamot i MyPublisher, Inc.


Följande filer finns att ladda ned:
wkr0003.pdf

Comments are closed.