2005

 • 2005-11-29: UTVECKLINGEN UNDER 4 KV HAR VARIT FORTSATT POSITIV
 • » Läs mer
 • 2005-10-05: BETYDANDE RESULTATFÖRBÄTTRING FÖR 3 KV
 • » Läs mer
 • 2005-09-27: BYTEK SYSTEMS LANSERAR NETPOD® I MEXICO
 • » Läs mer
 • 2005-08-15: NOVESTRA ÖKAR TILL 45% I BYTEK SYSTEMS
 • » Läs mer
 • 2005-08-01: NOVESTRA ERHÅLLER YTTERLIGARE 20 MSEK I UTDELNINGAR FRÅN CONTINUUM
 • » Läs mer
 • 2005-08-01: NOVE CAPITAL: FLAGGNINGSMEDDELANDE – TICKET TRAVEL GROUP AB
 • » Läs mer
 • 2005-07-13: MYCKET STARK FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I DEN ONOTERADE PORTFÖLJEN UNDER 2 KV
 • » Läs mer
 • 2005-05-17: NOVE CAPITAL: FLAGGNINGSMEDDELANDE – PERGO AB (publ)
 • » Läs mer
 • 2005-05-16: NY FONDSTRUKTUR FÅR POSITIV RESULTATEFFEKT
 • » Läs mer
 • 2005-04-27: KOMMUNIKÉ FRÅN AB NOVESTRAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
 • » Läs mer
 • 2005-03-22: KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA DEN 26 APRIL 2005
 • » Läs mer
 • 2005-02-22: Novestras större onoterade innehav uppvisade stark tillväxt under januari 2005
 • » Läs mer
 • 2005-02-16: PRESSMEDDELANDE AVSEENDE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 (1 JANUARI – 31 DECEMBER 2004) FÖR AB NOVESTRA (PUBL)
 • » Läs mer
 • 2005-02-09: NOVESTRA: POSITIV RESULTATEFFEKT FRÅN FÖRSÄLJNING AV C MORE GROUP
 • » Läs mer
 • 2005-02-08: NOVESTRAS STYRELSE FÖRESLÅR NY UTDELNINGSPOLICY OCH NY STRUKTUR FÖR INVESTERINGAR I NOTERADE BOLAG
 • » Läs mer
 • 2005-01-26: Novestras onoterade innehav uppvisade en tillväxt på mellan 18 och 120% under 4 kv
 • » Läs mer
 • 2005-01-14: AVKASTNINGEN I DEN NOTERADE PORTFÖLJEN
 • » Läs mer

Comments are closed.