2004

 • 2004-11-25: STARK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT UNDER 4:E KVARTALET BLAND DE ONOTERADE PORTFÖLJBOLAGEN
 • » Läs mer
 • 2004-10-22: SAMMANFATTNING OCH FINANSIELLA HIGHLIGHTS
 • » Läs mer
 • 2004-10-15: BYTEK SYSTEMS NYTT PORTFÖLJBOLAG I NOVESTRA
 • » Läs mer
 • 2004-10-08: YTTERLIGARE RESULTATFÖRBÄTTRINGAR FÖR HELÅRET SANNOLIKT POSITIV TREND ANTAS FORTSÄTTA DE NÄRMASTE ÅREN
 • » Läs mer
 • 2004-09-16: NOVESTRA BÖRJAR REDOVISA MARKNADSVÄRDET PÅ SAMTLIGA INNEHAV
 • » Läs mer
 • 2004-09-16: ÖKAD TILLVÄXTTAKT I DEN ONOTERADE PORTFÖLJEN UNDER 3 KV
 • » Läs mer
 • 2004-08-24: SAMMANFATTNING OCH FINANSIELLA HIGHLIGHTS
 • » Läs mer
 • 2004-08-18: NOVESTRAS HALVÅRSRESULTAT KOMMER ATT BLI BÄTTRE ÄN TIDIGARE INDIKERADE 15 - 20 MSEK
 • » Läs mer
 • 2004-07-15: SAMTLIGA NOVESTRAS ONOTERADE PORTFÖLJBOLAG ÖVERTRÄFFAR PROGNOSER FÖR 1:A HALVÅRET 2004
 • » Läs mer
 • 2004-07-08: FLEXBRIDGE NYTT ONOTERAT PORTFÖLJBOLAG I NOVESTRA
 • » Läs mer
 • 2004-06-18: FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXTEN I PORTFÖLJBOLAGEN ÖKAR UNDER 2 KV
 • » Läs mer
 • 2004-06-18: KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AB NOVESTRA
 • » Läs mer
 • 2004-06-02: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 18 JUNI 2004
 • » Läs mer
 • 2004-05-27: NOVESTRA GENOMFÖR RIKTAD NYEMISSION VILLKORAD AV GODKÄNNANDE AV EXTRA BOLAGSSTÄMMA
 • » Läs mer
 • 2004-05-14: NOVESTRA: BETYDANDE ÖVERVÄRDEN I CONTINUUM EFTER YTTERLIGARE EXTRA UTDELNING
 • » Läs mer
 • 2004-05-07: NOVESTRA ERHÅLLER EXTRA UTDELNING PÅ 20,1 MSEK FRÅN CONTINUUM
 • » Läs mer
 • 2004-05-07: KOMMUNIKÉ FRÅN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I AB NOVESTRA
 • » Läs mer
 • 2004-05-06: SAMMANFATTNING OCH FINANSIELLA HIGHLIGHTS
 • » Läs mer
 • 2004-04-21: NOVESTRA: MYPUBLISHER LANSERAR NY PRODUKTSERIE SOM FÅR MYCKET POSITIVT MOTTAGANDE I BL A WALL STREET JOURNAL
 • » Läs mer
 • 2004-04-20: NOVESTRA RÄKNAR MED KRAFTIGT FÖRBÄTTRAT RESULTAT FÖR Q1 OCH HELÅR 2004
 • » Läs mer
 • 2004-04-14: NOVESTRA: KRAFTIG ÖKNING AV OMSÄTTNING OCH RESULTAT BLAND DE ONOTERADE PORTFÖLJBOLAGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET
 • » Läs mer
 • 2004-04-08: KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA DEN 6 MAJ 2004
 • » Läs mer
 • 2004-03-03: Positiv start på 2004 för Novestras portföljbolag
 • » Läs mer
 • 2004-02-17: Pressmeddelande avseende bokslutskommuniké 2003 1 januari 31 december 2003 för ab novestra (publ)
 • » Läs mer
 • 2004-01-16: SAMTLIGA ONOTERADE PORTFÖLJBOLAG UPPVISAR POSITIVA OCH FÖRBÄTTRADE KASSAFLÖDEN SAMT KRAFTIG TILLVÄXT
 • » Läs mer

Comments are closed.