2003

 • 2003-11-26: Fortsatt stark tillväxt bland portföljbolagen - samtliga beräknas vara kassaflödespositiva vid utgången av q4
 • » Läs mer
 • 2003-10-22: Novestras nyemission kraftigt övertecknad
 • » Läs mer
 • 2003-10-14: Pressmeddelande avseende delårsrapport nr 3 (2003) 1 januari - 30 september 2003 för ab novestra (publ)
 • » Läs mer
 • 2003-10-07: Novestra tidigarelägger q3-rapport
 • » Läs mer
 • 2003-09-23: Kommuniké från extra bolagsstämma i AB Novestra
 • » Läs mer
 • 2003-09-22: NOVESTRA INFÖR NY UTDELNINGSPOLICY
 • » Läs mer
 • 2003-09-10: NOVESTRAS SMÅ AKTIEÄGARE BETALAR INTE HELA GARANTIERSÄTTNINGEN
 • » Läs mer
 • 2003-09-09: Ytterligare resultatförbättringar under Q3 - fortsatt positiv utveckling bland de utländska innehaven
 • » Läs mer
 • 2003-09-05: Kallelse till extra bolagsstämma den 22 september 2003
 • » Läs mer
 • 2003-09-04: Novestras styrelse beslutar om fullt garanterad företrädesemission
 • » Läs mer
 • 2003-08-26: Positivt resultat och fortsatt positiv utveckling bland portföljbolagen
 • » Läs mer
 • 2003-07-22: Novestras 10 största aktieägare
 • » Läs mer
 • 2003-07-16: Novestra kommer uppvisa positivt resultat för första halvåret 2003 och ser inget nedskrivningsbehov i portföljen
 • » Läs mer
 • 2003-05-05: Novestra avyttrar innehav i B2 Bredband
 • » Läs mer
 • 2003-04-24: Kommuniké från bolagsstämma i AB Novestra
 • » Läs mer
 • 2003-04-23: Pressmeddelande avseende delårsrapport nr 1 (2003) 1 januari - 31 mars 2003 för ab novestra (publ.)
 • » Läs mer
 • 2003-04-11: Förslag till nyval av ledamot på bolagsstämma
 • » Läs mer
 • 2003-04-10: Novestra utnyttjar option och ökar ägandet i MyPublisher, Inc. till 28,56%
 • » Läs mer
 • 2003-03-25: Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003
 • » Läs mer
 • 2003-03-07: Novestra utnyttjar optioner och ökar ägandet i strax
 • » Läs mer
 • 2003-02-04: Pressmeddelande avseende bokslutskommuniké 2001/2002
 • » Läs mer

Comments are closed.