2012

 • 2012-10-30: DELÅRSRAPPORT NR 3 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012
 • » Läs mer
 • 2012-10-01: PRESSMEDDELANDE 2012-10-01: NOVESTRAS GARANTIÅTAGANDE FÖR STRAX GROUP GMBH UPPHÖR I SAMBAND MED ÅTERBETALNING AV LÅN OM 2 MEUR
 • » Läs mer
 • 2012-10-01: PRESSMEDDELANDE 2012-10-01 NOVESTRA: AVVECKLING AV INVESTERINGEN I NOVESTRAS PORTFÖLJBOLAG DIINO SYSTEMS AB
 • » Läs mer
 • 2012-08-28: Delårsrapport nr 2 för räkenskapsåret 2012
 • » Läs mer
 • 2012-04-26: KOMMUNIKÉ FRÅN AB NOVESTRAS ÅRSSTÄMMA
 • » Läs mer
 • 2012-04-26: Novestra: Delårsrapport nr 1 avseende perioden 1 jan-31 mars 2012
 • » Läs mer
 • 2012-02-14: Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2011
 • » Läs mer
 • 2012-02-13: AB Novestra (publ) har beslutat genomföra återköp av egna aktier
 • » Läs mer
 • 2012-02-08: KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NOVESTRA
 • » Läs mer
 • 2012-01-30: SWISSCOM VÄLJER DIINO FÖR PERSONAL CLOUD SOLUTION
 • » Läs mer
 • 2012-01-16: Novestra: Kallelse till extra bolagsstämma
 • » Läs mer

Comments are closed.