Delårsrapporter

 • 2016-04-26: NOVESTRA: DELÅRSRAPPORT NR 1 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2016
 • » Läs mer
 • 2015-11-18: NOVESTRA: DELÅRSRAPPORT NR 3 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015
 • » Läs mer
 • 2015-08-27: NOVESTRA: DELÅRSRAPPORT NR 2 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015
 • » Läs mer
 • 2015-04-23: NOVESTRA: DELÅRSRAPPORT NR 1 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015
 • » Läs mer
 • 2014-11-12: NOVESTRA: DELÅRSRAPPORT NR 3 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014
 • » Läs mer
 • 2014-08-28: Novestra: Delårsrapport nr 2 för räkenskapsåret 2014
 • » Läs mer
 • 2014-05-19: NOVESTRA: DELÅRSRAPPORT NR 1 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014
 • » Läs mer
 • 2013-11-07: NOVESTRA: DELÅRSRAPPORT NR 3 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013
 • » Läs mer
 • 2013-08-21: AB Novestra: Delårsrapport nr 2 för räkenskapsåret 2013
 • » Läs mer
 • 2013-04-25: Novestra: Delårsrapport nr 1 för räkenskapsåret 2013
 • » Läs mer
 • 2012-10-30: DELÅRSRAPPORT NR 3 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012
 • » Läs mer
 • 2012-08-28: Delårsrapport nr 2 för räkenskapsåret 2012
 • » Läs mer
 • 2012-04-26: Novestra: Delårsrapport nr 1 avseende perioden 1 jan-31 mars 2012
 • » Läs mer
 • 2011-11-08: Exits i svår marknad visar övervärden i portföljen
 • » Läs mer
 • 2011-08-25: Delårsrapport nr 2 avs 1 jan - 30 jun 2011
 • » Läs mer
 • 2011-04-27: Delårsrapport nr 1 avseende perioden 1 januari-31 mars 2011
 • » Läs mer
 • 2010-11-09: Delårsrapport nr 3 för räkenskapsåret 2010
 • » Läs mer
 • 2010-08-25: Delårsrapport nr 2 för räkenskapsåret 2010
 • » Läs mer
 • 2010-04-21: DELÅRSRAPPORT NR 1 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010
 • » Läs mer
 • 2009-11-10: DELÅRSRAPPORT NR 3 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009
 • » Läs mer
 • 2009-08-25: DELÅRSRAPPORT NR 2 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009
 • » Läs mer
 • 2009-04-22: DELÅRSRAPPORT NR 1 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009
 • » Läs mer
 • 2008-11-11: DELÅRSRAPPORT NR 3 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2008
 • » Läs mer
 • 2008-08-21: DELÅRSRAPPORT NR 2 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2008
 • » Läs mer
 • 2008-04-23: Delårsrapport nr 1 för räkenskapsåret 2008
 • » Läs mer
 • 2007-11-07: DELÅRSRAPPORT NR 3 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007 AVSEENDE PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2007
 • » Läs mer
 • 2007-08-21: DELÅRSRAPPORT NR 2 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007 AVSEENDE PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2007
 • » Läs mer
 • 2007-04-24: DELÅRSRAPPORT NR 1 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007 AVSEENDE PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2007
 • » Läs mer
 • 2006-10-23: DELÅRSRAPPORT NR 3 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006 AVSEENDE PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2006
 • » Läs mer
 • 2006-08-22: DELÅRSRAPPORT NR 2 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006 AVSEENDE PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2006
 • » Läs mer
 • 2006-04-25: DELÅRSRAPPORT NR 1 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006 AVSEENDE PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2006
 • » Läs mer
 • 2005-10-24: DELÅRSRAPPORT NR 3 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2005 AVSEENDE PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2005
 • » Läs mer
 • 2005-08-25: DELÅRSRAPPORT NR 2 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2005 AVSEENDE PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2005
 • » Läs mer
 • 2005-04-26: DELÅRSRAPPORT NR 1 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2005 AVSEENDE PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2005
 • » Läs mer
 • 2004-10-22: DELÅRSRAPPORT NR 3 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2004 AVSEENDE PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2004
 • » Läs mer
 • 2004-08-24: DELÅRSRAPPORT NR 2 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2004 AVSEENDE PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2004
 • » Läs mer
 • 2004-05-06: DELÅRSRAPPORT NR 1 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2004 AVSEENDE PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2004
 • » Läs mer
 • 2003-10-14: Delårsrapport nr 3 för räkenskapsåret 2003 avseende perioden 1 januari - 30 september 2003
 • » Läs mer
 • 2003-08-26: Delårsrapport nr 2 för räkenskapsåret 2003
 • » Läs mer
 • 2003-04-23: Delårsrapport nr 1 för räkenskapsåret 2003 avseende perioden 1 januari - 31 mars 2003
 • » Läs mer
 • 2002-10-24: Delårsrapport nr 5 för räkenskapsåret 2001/2002 avseende perioden 1 juli 2001 - 30 september 2002
 • » Läs mer
 • 2002-08-20: Delårsrapport nr 4 för räkenskapsåret 2001/2002 avseende perioden 1 juli 2001-30 juni 2002
 • » Läs mer
 • 2002-04-23: Delårsrapport nr 3 för räkenskapsåret 2001/2002 avseende perioden 1 juli 2001 - 31 mars 2002
 • » Läs mer
 • 2002-01-22: Delårsrapport nr 2 för räkenskapsåret 2001/2002 avseende perioden 1 juli - 31 december 2001
 • » Läs mer
 • 2001-10-23: Delårsrapport nr 1 för räkenskapsåret 2001/2002 avseende perioden 1 juli - 30 september 2001
 • » Läs mer
 • 2001-08-27: Bokslutskommuniké 1 juli 2000- 30 juni 2001
 • » Läs mer
 • 2001-05-09: Delårsrapport 1 juli 2000 - 31 mars 2001
 • » Läs mer
 • 2001-01-31: Delårsrapport 1 juli - 31 December 2000
 • » Läs mer
 • 2000-05-02: Delårsrapport 1 juli 1999 - 31 mars 2000 för AB Novestra (org. Nr. 556539-7709)
 • » Läs mer
 • 2000-04-04: Novestra ökar till 30% i Netsurvey
 • » Läs mer


Comments are closed.