2013

 • 2013-11-07: NOVESTRA: DELÅRSRAPPORT NR 3 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013
 • » Läs mer
 • 2013-10-15: NOVESTRA: NY ISIN-KOD FÖR AKTIERNA I AB NOVESTRA (PUBL)
 • » Läs mer
 • 2013-10-10: AB Novestra: Kommuniké från extra bolagsstämma i Novestra
 • » Läs mer
 • 2013-09-16: AB Novestra: Aktieägarna i AB Novestra (publ), org. nr 556539-7709, kallas härmed till extra bolagsstämma
 • » Läs mer
 • 2013-09-11: NOVESTRA: UTSKIFTNING AV TOTALT 37,2 MSEK OCHTILLÄGGSINVESTERING
 • » Läs mer
 • 2013-08-21: AB Novestra: Delårsrapport nr 2 för räkenskapsåret 2013
 • » Läs mer
 • 2013-04-30: Novestra: MyPublisher sålt till amerikanska Shutterfly
 • » Läs mer
 • 2013-04-25: Novestra: Kommuniké från AB Novestras årsstämma
 • » Läs mer
 • 2013-04-25: Novestra: Delårsrapport nr 1 för räkenskapsåret 2013
 • » Läs mer
 • 2013-04-04: Pressmeddelande: NOVESTRA: ÅRSREDOVISNING 2012
 • » Läs mer
 • 2013-03-25: Novestra: Pressmeddelande: Kallelse till årsstämma
 • » Läs mer
 • 2013-03-22: NOVESTRA: PORTFÖLJBOLAG INLEDER FÖRSÄLJNINGSPROCESSER OCH JUSTERAR VÄRDERINGAR FÖR DESSA PORTFÖLJBOLAG
 • » Läs mer
 • 2013-02-12: Novestra: Bokslutskommuniké 2012
 • » Läs mer
 • 2013-01-30: NOVESTRA: STARKT AVSLUT 2012 FÖR DE ONOTERADE PORTFÖLJBOLAGEN
 • » Läs mer

Comments are closed.